Najčešće metode uklanjanja kondiloma

Razgovarali smo sa ginekologom dr Milošem Radovićem, Načelnikom Dnevne Bolnice GAK Višegradska u KC Srbije koji se već više od dvadeset godina svakodnevo  bori sa skidanjem kondilomatoznih promena sa kože malih i velikih usana, perianalnog predela, grlića materice i sa vaginalnih zidova. On tvrdi da je ovo veoma zarazno oboljenje madju mladima u Srbiji u zadnje 4 godine poprimilo oblik totalne epidemije i  da ih nikada VIŠE NIJE SKIDAO DO U ZADNJE 4 GODINE.

Iskustvo lekara i izbor idealnog načina skidanja kaže dr Radović su najbitniji za trajno uklanjanje ovih recidivantnih izraštaja! Zato nama u ovom tekstu i objašnjava sve najefikasnije načine za skidanje ovih najdosadnijih promena u ginekologiji.

  • Terapija laserom – Laser, čija se funkcija bazira na Ugljen-dioksidu (CO2). je postao jedna od najatraktivnijih tehnika za terapiju pacijenata sa kondilomima ili skvamoznim ćelijskim karcinomom prekursora ženskog reproduktivnog sistema. Energija, koju laser proizvodi, selektivno apsorbuje kako intraćelijska tako i ekstraćelijska voda u našem organizmu i pretvara je u Toplotu. Ćelijska voda potom dostiže temperaturu od 100C° i time uništava ćelije (kako normalne tako i izmenjene ćelije ljudskog organizma), njihov sadržaj (jedro, virusi, bakterije, paraziti…) i sadržaj ekstracelularnog prostora (kolagen i drugo vezivno tkivo). Pošto intenzivna toplota takođe zatvara kapilare i male krvne sudove (sužava njihov lumen na do 1mm), laserska terapija često nije praćena obilnim krvarenjem. Laser je postavljen na Kolposkop i sam snop svetlosti koji polazi iz njega je kontrolisan ručicom/džojstikom, a dubina “kratera“ koju on izaziva kolposkopskom vizualizacijom.
  • Terapija elektrokauterom (“loop“) – U pitanju je procedura kojom se propušta struja kroz metalnu elektrodu i koja se tim putem i zagreva. Zagrejana elektroda se zatim aplicira na živo tkivo kako bi se postigla Hemostaza (zaustavljanje krvarenja) ili različit stepen tkivnog uklanjanja. Bitno je napomenuti da pomenuta struja ne prolazi kroz pacijenta i stoga se ovom operacijom podvrgavaju i pacijenti sa implantiranim električnim uređajima poput srčanog Pejsmejkera. Ovom procedurom se uklanjaju pre svega genitalne bradavice na penisu, vulvi ili oko anusa (spaljivanjem uz pomoć struje). Elektrokauterizacija se obično radi uz primenu lokalnih anestetika kako bi se kontrolisao bol i smanjila nelagodnost tokom operacije. I ako se ovim zahvatom uklanjaju bradavice (kondilomi), HPV infekcija će biti i dalje prisutna i zbog toga treba koristiti zaštitu tokom seksualnih odnosa i određeni medikament (prepisan od strane Vašeg ginekologa).
  • Hirurgija – Uz pomoć hirurškog noža (skalpela) se isecaju genitalne bradavice, najčešće pod lokalnom anestezijom. Ova metoda se koristi kada dođe do ponovnog pojavljivanja kondiloma nakon već primenjenih drugih metoda za njihovu eradikaciju ili kada su kondilomi dosta rašireni. Vreme oporavka zavisi od broja kondiloma koji su uklonjeni kao i od dela tela sa kog su uklonjeni (maksimalno dve nedelje, većini pacijenata nekoliko dana). Postooperativno se odmah ide kući.
  • Ubrizgavanje Interferona u kondilome – Inteferoni predstavljaju supstance sintetisane od strane naših imunih i virusom inficiranih ćelija (poput ćelija kondiloma koje su inficirane HPV virusom). Efekti ovih proteina su inhibicija deljenja prisutnog virusa i ćelije u kojoj se on nalazi kao i pospešivanje funkcije imunskih ćelija (povećano ubijanje patogena). Njihovim ubrizgavanjem se povećava koncentracija u području infekcije i potencira se njihov efekat – stvara se imunost na virus.
  • Podofilin – Preparati na bazi Podofilina deluju kao antimikotici (citotoksini) tj. remete ćelijsku deobu i dovode do njihovog odumiranja (nekroze tkiva). Lekovi ovog tipa trebaju da se čuvaju u usko-grlnim bočicama kako bi se sprečila evaporacija koja može da dovede do povećanja koncentracije podofilina koji onda deluje toksično. Aplikacija medikamenta treba da bude ograničena na male površine kako bi se izbegao sistemski toksični efekat (kada se lek primenjuje na velike površine ili tokom produženog kontakta sa kožom). Nakon primene, treba sačekati da se tretirani deo kože adekvatno osuši (sat vremena optimalno) pre pranja vodom. Nekoliko sati posle primene leka izbegavati upotrebu alkohola, anestezija i depresiva nervnog sistema.
  • Lokalna primena masti na bazi citostatika i imunomodulatornih supstanci (popust interferona, imiquimod itd…)
  • Krioterapija – Podrazumeva lokalnu primenu zamrzavajuće temperature u cilju uništavanja kožnih lezija. Može se koristiti za terapiju širokog spektra benignih (dobroćudnih), premalignih pa čak i malignih kožnih oboljenja. Ćelijska smrt se postiže putem Kriogena (supstance koja stvara veoma nisku temperaturu – Tečnog azota) koji se aplicira sprejom, probama ili aplikatorom obloženog pamukom. Kada se tkivo dramatično ohladi, dolazi do formiranja kristalnih struktura leda unutar ćelija datog tkiva koje tom prilikom bivaju oštećene, vaskularne tromboze i staze. Za uništavanje malignih ćelija potrebno je postići temperaturu od -60 °

Kada je reč o aplikatoru sa pamukom, on se koristi uglavnog za lečenje benignih, superficijalnih (površnih) lezija. Međutim on ne zamrzava dublje slojeve tkiva što je potrebno za uklanjanje malignih lezija. Upotreba spreja se može koristiti za tretiranje kako benignih tako i malignih kožnih promena. Na kraju, aplikacija prethodno ohlađenih instrumenata (proba/krioproba) se vrši kod kružnih lezija na ravnoj površini.

Krioterapija ne sme da se vrši nad pacijentima koji imaju dokazanu povećanu senzitivnost na kriogen kao i kod kožnih lezija čija je dijagnoza i etiologija nepoznata. Takođe, izbegava se upotreba ove

terapije kod dece mlađe od 7 godina zbog bola povezanog sa ovom metodom.

Generalno gledano, komplikacije nakon skidanja kondiloma zavise od:

  1. Broja kondiloma – nekad može biti prisutno par tačkica koje mogu gotovo bez ikakvih posledica da se uklone bilo kojoj metodom ali nekad ne možete uopšte videti videti male usne od “karfiolastih” izraštaja i tada se primenjuje hirurški metod i kompletno isecanje malih usana
  2. Izbora metode – komplikacije se najčešće javljaju upravo zbog ovog razloga jer određene ordinacije vrše isključivo jednu metodu koju istovremeno i preporučuju (npr. ordinacije koje imaju samo tečni azot, preporučuju samo krioterapiju itd…)
  3. Iskustvo lekara – bilo kakvo krvarenje izazvano tokom operacije je greška lekara jer su površinski slojevi kože (gde se i formiraju kondilomi) avaskularni