Pojam „sujeverje“ se sreće u mnogim jezicima. Sujeverje je verovanje u natprirodne sile, verovanje da postoji vreme u kome se nešto sme, a nešto ne sme. Sinonim za sujeverje je praznoverje. Sujeverje je uvek nasuprot veri, mada mnogi ljudi pokušavaju da balansiraju. Iako su vernici, uverenja usadjena od davnina teško menjaju. Sujeverna osoba je ubeđena u moć određenih radnji i ...