Ako posedujete veštinu dobrog javnog govornika, to vam mnogo može pomoći prilikom razvijanja karijere. Na poslovnom planu prezentacija i umeće dobre komunikacije su nužne stavke. Kada treba da se obratite većem broju ljudi, i da iznesete svoje ideje i stavove, može se pojaviti strah. On vas može lično ograničavati, i sputati da date svoj maksimum. Gotovo da ne postoji čovek ...

Pojam ljubavi može biti definisan na bezbroj različitih načina. To je stvar individualnog razmišljanja i shvatanja ljudskih odnosa, tako da nijedna teorija o ljubavi ne može biti netačna. Sa naše tačke gledišta, možemo reći da je ljubav stanje koje prkosi granici ljudskog razuma, te stanje koje ima snažan uticaj na gotovo sve životne aspekte. A kako to ljubav utiče na ...

Pojam „sujeverje“ se sreće u mnogim jezicima. Sujeverje je verovanje u natprirodne sile, verovanje da postoji vreme u kome se nešto sme, a nešto ne sme. Sinonim za sujeverje je praznoverje. Sujeverje je uvek nasuprot veri, mada mnogi ljudi pokušavaju da balansiraju. Iako su vernici, uverenja usadjena od davnina teško menjaju. Sujeverna osoba je ubeđena u moć određenih radnji i ...

Veza i ljubav na daljinu mogu postati jedno od najtežih i najkomplikovanijih iskustava ukoliko se ne pronađe prava formula za savladavanje najrazličitijih prepreka. Kilometri postaju najgori neprijatelji mnoštvu parova u svim delovima sveta. Naravno, ono što mnogi ne znaju jeste da je ljubav i veza na daljinu i te kako moguća, a i pomaže nam u tome da shvatimo da ...

Mnogi zanemaruju svoje mentalno zdravlje, što je potpuno pogrešno. Mentalno zdravlje nije ništa manje važno od fizičkog zdravlja. Telo i duša su neraskidivo povezani. Kako je ta veza obostrana, mentalni problemi često predstavljaju mnogo jaču pretnju našem blagostanju. Oni mogu učiniti život nepodnošljivim bez obzira na stabilnost fizičkog zdravlja. Ukoliko želite da se uvek osećate dobro važno je da obratite ...

Život je sam po sebi dar, bili mi toga svesni ili ne. Ali dok neko živi punim plućima i koristi svaki tren da sebi ulepša ovozemaljsko bitisanje, neko drugi provodi vreme očajavajući. Istina, pravila za srećan život nema, kao što ne postoji ni recept. A ako malo dublje začeprkamo ispod površine shvatićemo da možda i nesvesno žmureći koračamo. Nekada je ...